Mertz Laakso | Pomi-T

Bra att veta om operation av prostatacancer

Bra att veta om operation av prostatacancer Att operera prostatacancerdrabbade är det vanligaste sättet att göra en radikalare behandling. Strålning och cellgifter är betydligt ovanligare. Även om operation rätt ofta kompletteras med strålning. Tekniken för...

Vävnadsprov får skonsammare alternativ

Vävnadsprov eller biopsier är ett vanligt sätt att gå vidare i en prostatacancerutredning efter PSA-prov och efter att läkaren har manuellt känt på prostatan via ändtarmen. Men biopsier har sina nackdelar. Ett vanligt sätt att ta biopsi är att gå igenom tarmväggen...

Prostatacancer – PSA återfall

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, ca 10 000 män diagnostiseras varje år. Utgången av en prostatacancerdiagnos är betydligt gynsammare idag än för bara 30 år sedan. Dödligheten i prostatacancer har minskat till en tredjedel idag jämfört med vad...

Jarmo uppmanar dig att testa dina PSA-värden

– Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sveriges och den angår oss alla män. Många män får den, men har man fått diagnosen tidigt är prognosen idag oftast mycket god. – Är du över 45 så gör du klokt med att gå och kontrollera dina PSA-värden. Vi gjorde den...