Prostatacancer – väntetid upp till 200 dagar | Pomi-T

Väntetiderna mellan att man får besked om att man har cancer tills man kommer till behandling ligger långt över landstingens uppsatta mål. Längst väntetid har patienter som drabbats av prostatacancer. Detta uppmärksammas av tidningen Metro nyligen.

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) är inne på sitt fjärde år i satsningen mot kortare väntetider inom cancervården. Men fortfarande är antalet dagar som patienter får vänta inte i närheten av de uppsatta målen.

Längst väntetid har de som drabbats av prostatacancer. RCC:s mål ligger på 61 dagar, men enligt deras siffror kan den som väntar längst gå i upp till 200 dagar med cancerbeskedet innan de får ett kirurgiskt ingrepp. Enligt det Nationella prostatacancerregistret, som har en mer omfattande databank, ligger medianen på 151 dagar för 2016.

För många får vänta för länge

Varje år drabbas cirka 10 400 män av prostatacancer.

– Av alla dessa män är det alldeles för många som inte får behandling i tid. Om man har en aggressiv cancer kan det hända saker under tiden som gör att cancern sprider sig till skelettet, säger Kjell Brissman, Prostatacancerförbundets ordförande.

Korta köer till Karolinska

Samtidigt så kan vi läsa på Karolinskas hemsida att de har just nu korta väntetider för nybesök prostata och väntetid till operation på Karolinska i Solna. Väntetiden för att få tid för nybesök är endast två veckor. Även väntetid till robotassisterad radikal prostataektomi är endast två veckor. Låter som otroligt kort tid.

Är det någon som söker tid just nu till onkolog på Karolinska, hör gärna av er till oss på info@pomi-t.se så skall vi berätta om era erfarenheter för att komma till urolog och till behandling. Och hör gärna av er ni som bor på andra ställen också så kan vi berätta om läget i landet mera konkret i vårt nästa nyhetsbrev.