Prostatacancer – PSA återfall | Pomi-T

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, ca 10 000 män diagnostiseras varje år. Utgången av en prostatacancerdiagnos är betydligt gynsammare idag än för bara 30 år sedan. Dödligheten i prostatacancer har minskat till en tredjedel idag jämfört med vad som var fallet i början av 1980-talet.

I dag är det allt vanligare att man följer sjukdomens utveckling och ingriper med radikal behandling först efter en tid aktiv monitorering, som innebär att man följer PSA-värden och tumörens utveckling genom en manuell undersökning via ändtarmen.

Många kommer dock få vad man i sammanhanget kallar radikal behandling, dvs. operation eller strålning. I vissa fall behandlar man även med cellgifter.

Efter att man har genomgått en behandling så följer man upp hur ingreppet fungerade, bl.a. genom att ta PSA-prover. Ungefär en fjärdedel av de som genomgår en operation får PSA-återfall. Man har inte kunnat avlägsna cancern helt och hållet och detta framkommer genom att PSA-värdet börjar återigen stiga.

Man har tidigare sagt att om man inte har fått ett återfall inom fem år så har man lyckats få bort cancern helt och hållet. Numera följer man upp till tio år för att vara helt säker. Men ju längre tid det har gått från operationen desto mindre risk är det för att få återfall. 

Efter en operation skall PSA-värdet vara i princip noll eller omätbar som man uttrycker det. Gränsen för vad som räknas som omätbart varierar lite från landsting till landsting, men är i alla fall under 0,1.

Om PSA-värdet börjar stiga kompletterar man behandlingen. Det vanligaste är strålning och hormonbehandling, ibland båda två i kombination. Hormonbehandlingarna är tyvärr verksamma endast under en begränsad tid. För att förlänga den här tiden används allt oftare en intermittent behandling med hormonmedicinerna, dvs man tar hormonmediciner när ens PSA-värden har gått upp och man gör ett uppehåll när de återigen sjunker. Genom att göra så räknar man med att kunna förlänga tiden då hormonmedicinerna är verksamma.

Om man inte lyckas hejda cancern så det andra mediciner såsom t.ex. Zytiga. De är väldigt dyra, men ingår i högkostnadsskyddet i de flesta landsting. Tyvärr har även Zytiga en begränsad verksamma tid på ca ett år.

Finns det något man kan göra för att förebygga ett PSA-återfall. Huvudregeln är att ta hand om sin hälsa med motion och sund kost. En engelsk professor Robert Thomas, vald till Årets cancerläkare av brittiska onkologiska sällskapet, höll en föreläsning i Göteborg för en tid sedan om vad man kan göra själv om man är drabbad av prostatacancer. Många av de råden är bra att följa för alla inte minst efter en prostatacanceroperation. Föreläsningen är tolkad och är ca 1,5 timmar lång. Du kan se den här.

 

Mera läsning i ämnet finns på Cancercentrums hemsida


Mera läsning: Lars Conon har haft PSA-återfall efter operation.