Prostatacancer: Operationskön växer varje vecka | Pomi-T
Thomas Jiborn, överläkare, urologi, Skånes universitetssjukhus Foto: Privat
Thomas Jiborn, överläkare, urologi, Skånes univebsitetssjukhus Foto: Privat

Det kommer ett larm från Malmö, den tilltagande Bristen på operationssjuksköterskor gör att köerna till canceroperationer växer. Väntetiden för män med prostatacancer som redan tidigare fick ofta vänta länge på operation har nu mer än fördubblats sedan början av året.

– Nu har vi medicinskt icke försvarbara väntetider. Den som har en medelriskcancer som vi normalt ska operera inom sex veckor får nu vänta i fyra månader, säger Thomas Jiborn, överläkare i urologi vid Skånes universitetssjukhus.

– Ju längre man får vänta på behandling desto större är risken att man inte botar cancern i de fall där det går. En lång väntetid är en stor risk.

Inom urologin har man försökt att lösa problemet genom regional samverkan och hitta hjälp ute i landet.

– Det har inte gett någon större framgång.

Problemet har lyfts till så väl sjukhusledningen och politiker och även om de förstår allvaret så har ingenting hänt.

– Det händer inte i det tempo som krävs. För varje vecka ökar kön, säger Thomas Jiborn.

Hans recpt för hur man skall komma till rätta med problemet är enkel, men kräver resurser. Nu får vi se om samhället är reda att satsa dessa resurser på mäns hälsa. – Man måste göra arbetsmiljön för våra operationssjuksköterskor attraktiv så att de stannar kvar och dessutom göra akuta kösatsningar med all tillgänglig personal för att bryta den här skenande köutvecklingen, säger Tomas Jiborn.

Källa: SVT