Vad betyder ett förhöjt PSA-värde | Pomi-T

Många män är oroliga för att få prostatacancer. Och visst är det viktigt att hålla koll på de indikatorer som finns då prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år diagnosticerar man ca 10 000 nya fall. Men på den positiva sidan är att prognoser för den som drabbas är väldigt mycket bättre idag än för bara något decennium sedan. Och ju tidigare sjukdomen upptäcktes desto bättre prognos.

Prostatacancer är vanligare hos äldre män över 60 år, men numera ökar prostatacancer något även hos män under 50 år. Det är ovanligt, men för säkerhets skull är det bra att ta ett PSA-prov regelbundet efter man har fyllt 45. Någon allmän screening finns inte i Sverige ännu så varje man måste vara aktiv och själv begära provet – och stå på sig om läkaren inte vill låta en testas. Nedan går vi igenom begrepp inom ämnet.

Vad är prostata?

Prostata eller prorostatakörteln är en valnötsstor körtel som omsluter urinrörets övre del. I prostatakörteln bildas en tunnflytande vätska, prostataspecifik antigen eller PSA, som blandas med spermierna vid utlösning. Prostatans tillväxt och funktion styrs av det manliga könshormonet testosteron.

Vad är PSA? 

PSA är ett enzym i sädesvätska som produceras av prostataceller och utsöndras till körtelrören. I samband med ejakulation löser PSA upp den gel som omsluter spermierna. PSA behövs således för fortplantningen. Det sker normalt ett läckage av PSA från körtelrören till blodbanan med en koncentrationsgradient på i storleksordningen en miljon till ett, vilket ger PSA-värden i serum omkring 1 µg/l.

Flertalet män utvecklar efter medelåldern en långsamt tillväxande, godartad förstoring av prostatakörteln (benign prostatahyperplasi). Förstoringen ger ofta en ökning av s-PSA upp till några µg/l, i enstaka fall upp till 20 µg/l eller mer. Medianvärdet för PSA ökar därför med ökande ålder, från omkring 0,6 µg/l i fyrtioårsåldern till 1,7 µg/l i 75-årsåldern. Vid inflammation och cancer försämras membranens barriärfunktion och mer PSA läcker ut till blodbanan. Vid utbredd cancer ökar PSA även av den stora mängden PSA-producerande celler. 

Vad betyder det om PSA-värdet stiger?

Om PSA-halten i blodet blir högre än normalt tyder det på sjukdom i prostatakörteln. Men det behöver inte handla om cancer. Förhöjt PSA-värde är vanligt även vid godartad prostataförstoring och vid infektioner i prostatakörteln eller urinvägarna.

Omkring var tionde man i medelåldern eller däröver har förhöjt PSA på grund av godartad prostataförstoring. I själva verket är det vanligare att ett måttligt förhöjt PSA-värde beror på godartad prostataförstoring än på cancer.

Vid upprepad testning under många år kommer omkring var fjärde man förr eller senare ha ett värde som ger misstanke om prostatacancer och motiverar ytterligare utredning. En tredjedel av dem visar sig efter ytterligare undersökningar ha prostatacancer.

När prostatacancer upptäcks vid en hälsokontroll med PSA-test räknar man oftast med att den upptäcks fem till femton år innan den hade vuxit så mycket att den skulle ha orsakat symtom.

PSA – normalvärde

Det finns inget exakt normalvärde, men det nationella vårdprogrammet för prostatacancer anger att åldersspecifika gränsvärden för PSA ska användas i hela Sverige. 

  • Män < 70 år: PSA ≥ 3 µg/l
  • Män 70–80 år: PSA ≥ 5 µg/l
  • Män > 80 år: PSA ≥ 7 µg/l


För män < 50 år är PSA 2-2,9 µg/l en stark riskfaktor för prostatacancer.

Överskrids dessa värden skall en undersökning där doktorn känner på prostatan, prostatapalpation, utföras. Därefter bestämmer läkaren hur man går vidare. Biopsi, undersökning där man tar ett antal vävnadsprov är vanligtvis nästa steg.
För män som har genomgått en operation skall PSA-värdet vara omätbar. Vi kommer att skriva en annan artikel om detta och länka till den härifrån. 

Gleason-värdet

Hur aggresiv prostatacancern är bestäms av en patolog utifrån en mikroskopundersökning med hjälp av den internationella Gleasongraderingen. Den har uppkallats efter specialistläkaren inom patologi, Donald Gleason. Graderingen utgår från specificeringsgraden i körtelstrukturerna i prostatacancern eller förändringens storlek jämfört med normal struktur.

Ju större Gleasonsumman är, desto större är också förändringen och desto aggressivare är cancern. Den förändring som cancern orsakar bedöms i fem steg (1–5) så att de två vanligaste typområdena i cancerbiopsin kategoriseras skilt för sig. Genom att räkna ihop dessa poäng fås Gleasonsumman.

I teorin skulle Gleasonsumman för prostatacancer kunna vara 2–10, där 10 är den sämsta. Efter att moderna, avancerade tekniker blivit en del av den patologiska diagnostiken vet man att låga Gleason-spridningssätt inte i praktiken förekommer i prostatacancer. Därför ligger Gleasonsumman för prostatacancer vanligtvis mellan 6 och 10, där Gleasonsumman 6 i allmänhet betyder cancer med goda prognoser. Mycket höga Gleasonsummor (8–10) betyder aggressiv cancer med hög risk.

Vad kan man göra själv för att förebygga prostatacancer?

Att hålla sig i form är viktigt. Att ha allsidig kost är också visat sig ha positiv effekt på att förebygga cancer i allmänhet. I en stor italiensk studie där man följde 800 personer under 12 år kunde man konstatera att de som hade ett högt intag av polyfenoler hade 30 % mindre risk att dö än sina ålderskamrater, det var just cancer och hjärt- och kärlsjukdomar som var mindre förekommande i gruppen med högt polyfenolintag.

Cancercentrum har tagit fram ett vårdprogram för cancervård, i den finns det en avdelning för egenvård. Mat och motion nämns även här. Det polyfenolrika kosttillskottet Pomi-T finns nämnt under rubriken – Sådant man kan äta mera av.

Men det är viktigt att påpeka att man kan inte ersätta ett läkarbesök med råd från någon, men hälsosamma livsmönster är bra för dig på många sätt. Men det viktigaste för dig som är man och fyllt 45 –  är att du går och testar dina PSA-värden och följer din läkares råd.