Jarmo uppmanar dig att testa dina PSA-värden | Pomi-T

– Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sveriges och den angår oss alla män. Många män får den, men har man fått diagnosen tidigt är prognosen idag oftast mycket god.

– Är du över 45 så gör du klokt med att gå och kontrollera dina PSA-värden. Vi gjorde den här filmen för att sprida medvetenhet om hur viktigt det är att ta frågan på allvar. Hoppas den kan få några män att slå slag i saken och gå och testa sina PSA-värden. Då har vi lyckats. 

– I filmen gör vi också reklam för Pomi-T som är vetenskapligt testad mot prostatacancer i en placebokontrollerad studie. Pomi-T finns med i Nationella Vårdprogrammet för prostatacancer i Sverige. I USA har National Cancer Institute med Pomi-T i sina patientrekommendationer till prostatacancerdrabbade.

– Jag själv äter Pomi-T i förebyggande syfte och för att jag mår mycket bra av den. Jag hade ätit Pomi-T i ett år innan vi gjorde den här filmen och därför kändes det självklart att vara med och sprida ett viktigt budskap och samtidigt slå ett slag för en viktig produkt som är bra för oss män.

Jarmo Mäkinen

Mera om Pomi-T kan du läsa här.