Trots den oroväckande ökningen av e-cigarettbruk, framför allt bland unga, finns det än så länge inte mycket forskning på riskerna. Den forskning som bedrivs på Danderyds sjukhus är relativt unik i världen.Resultaten visar att e-cigaretter är långt ifrån ofarliga och tobaksbolagens marknadsföring mot unga bemöts nu med skarp kritik i USA.

E-cigaretter är inte reglerade enligt Läkemedelslagen som andra produkter för rökavvänjning som innehåller nikotin. Trots den oroväckande ökningen av e-cigarettbruk, framför allt bland unga, finns det än så länge inte mycket forskning på riskerna. Den forskning som bedrivs på Danderyds sjukhus är relativt unik i världen.Resultaten visar att e-cigaretter är långt ifrån ofarliga och tobaksbolagens marknadsföring mot unga bemöts nu med skarp kritik i USA

I USA har e-cigarettanvändningen brett ut sig i en takt som uppnått epidemiska proportioner och i kölvattnet av detta har under 2019 tusentals fall av e-cigarettrelaterade svåra lungskador rapporterats. E-cigaretten fungerar genom att skapa en aerosol av e-vätskan via en elektrisk upphettningsanordning. E-vätskan innehåller för det mesta nikotin i olika mängd samt olika tillsatser, framförallt smakämnen. E-vitaminacetat är en tillsats som använts för att blanda ut cannabisolja i samband med att man inandas det via en e-cigarett. Preparatet som uppfattas som en hälsobringande antioxidant vid konventionell exponering via kosttillskott och hudvårdsprodukter, kan leda till förödande lungskador då det tillförs kroppen via luftvägarna, vilket alltså skett i stor skala i USA. Samma risk kan i princip även föreligga för de tusentals smakämnen och tillsatser som förekommer i kommersiella e-cigarettvätskor, vilka alltså inte genomgått testning för inhalationsbruk. Bland patienterna som insjuknat under hösten 2019 uppger 14 procent att de uteslutande konsumerat e-cigarettvätskor utan THC (med eller utan nikotin), det vill säga produktkategorier där E-vitaminacetat aldrig har påvisats.

Fram till nu har över 2000 personer i USA insjuknat med svåra lunginflammationer med medföljande ibland irreversibla lungskador, nära 60 personer har dött på grund av e-cigarettbruk.

Danderyds sjukhus var bland de första med att studera riskerna med e-cigarettbruk

– Vi var väldigt tidigt ute med att göra experimentella studier på människa, så vi har blivit relativt etablerade, säger docent Magnus Lundbäck som driver forskningen på Danderyds sjukhus. Vi har hittills publicerat fem studier på hälsoeffekter av e-cigaretter och har flera studier på gång i olika faser. De studier som vi gjort hittills har främst varit experimentella där vi studerat effekter på människor, cellkulturer samt analyserat innehållet i e-cigarettaerosolen. Under de senaste åren har vi även genomfört epidemiologiska studier.

– Det vi har sett så här långt är att e-cigaretter med nikotin ger tecken på akut kärlskada och tillfälligt ökad kärlstyvhet. Ökad kärlstyvhet är kopplat till ökad risk för både hjärtinfarkt och stroke.

– När vi undersökt luftvägarna efter e-cigarettanvändning har vi även påvisat ökad luftvägsobstruktion (problem med luftvägarna).

– I epidemiologiska data ser vi att många som vill använda e-cigaretter som ett rökavvänjningsmedel, istället hamnar i ett bruk av både e-cigaretter och vanliga cigaretter. Detta ger minimala hälsovinster och vi ser dessutom att de som använder både e-cigaretter och vanliga cigaretter rapporterar fler symtom från luftvägarna än de som bara fortsätter att röka vanliga cigaretter.

– I studier på cellkulturer har vi exponerat lungceller för e-cigarettånga och mätt effekter på cellfunktionen. Då såg vi bland annat DNA-skador och försämrad funktion på cellerna. E-cigaretter ger alltså påverkan på cellnivå. Vi analyserade också e-cigarettångan i samarbete med FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) som visade att e-cigarettaerosolen innehåller ämnen som är både cancerframkallande och ger ökad inflammation.

– Nu har vi en pågående studie på Kliniskt forskningscentrum Norr här på Danderyds sjukhus, berättar Magnus Lundbäck, där vi tittar på e-cigarettbruk och proppbildning samt mikrocirkulation. Den kommer att kunna påvisa om e-cigaretter ger effekter på de allra minsta blodkärlen i kroppen och om man kan få en ökad risk för bildning av blodproppar. Vi har också pågående studier i Umeå där vi tittar på kärlfunktion och effekter på luftvägar med hjälp av bronkoskopi.

är, och därför kan marknaden expandera som den gör i Sverige.

I USA har e-cigarettanvändningen brett ut sig i en takt som uppnått epidemiska proportioner och i kölvattnet av detta har under 2019 tusentals fall av e-cigarettrelaterade svåra lungskador rapporterats. E-cigaretten fungerar genom att skapa en aerosol av e-vätskan via en elektrisk upphettningsanordning. E-vätskan innehåller för det mesta nikotin i olika mängd samt olika tillsatser, framförallt smakämnen. E-vitaminacetat är en tillsats som använts för att blanda ut cannabisolja i samband med att man inandas det via en e-cigarett. Preparatet som uppfattas som en hälsobringande antioxidant vid konventionell exponering via kosttillskott och hudvårdsprodukter, kan leda till förödande lungskador då det tillförs kroppen via luftvägarna, vilket alltså skett i stor skala i USA. Samma risk kan i princip även föreligga för de tusentals smakämnen och tillsatser som förekommer i kommersiella e-cigarettvätskor, vilka alltså inte genomgått testning för inhalationsbruk. Bland patienterna som insjuknat under hösten 2019 uppger 14 procent att de uteslutande konsumerat e-cigarettvätskor utan THC (med eller utan nikotin), det vill säga produktkategorier där E-vitaminacetat aldrig har påvisats.

Fram till nu har över 2000 personer i USA insjuknat med svåra lunginflammationer med medföljande ibland irreversibla lungskador, nära 60 personer har dött på grund av e-cigarettbruk.

Danderyds sjukhus var bland de första med att studera riskerna med e-cigarettbruk

– Vi var väldigt tidigt ute med att göra experimentella studier på människa, så vi har blivit relativt etablerade, säger docent Magnus Lundbäck som driver forskningen på Danderyds sjukhus. Vi har hittills publicerat fem studier på hälsoeffekter av e-cigaretter och har flera studier på gång i olika faser. De studier som vi gjort hittills har främst varit experimentella där vi studerat effekter på människor, cellkulturer samt analyserat innehållet i e-cigarettaerosolen. Under de senaste åren har vi även genomfört epidemiologiska studier.

– Det vi har sett så här långt är att e-cigaretter med nikotin ger tecken på akut kärlskada och tillfälligt ökad kärlstyvhet. Ökad kärlstyvhet är kopplat till ökad risk för både hjärtinfarkt och stroke.

– När vi undersökt luftvägarna efter e-cigarettanvändning har vi även påvisat ökad luftvägsobstruktion (problem med luftvägarna).

– I epidemiologiska data ser vi att många som vill använda e-cigaretter som ett rökavvänjningsmedel, istället hamnar i ett bruk av både e-cigaretter och vanliga cigaretter. Detta ger minimala hälsovinster och vi ser dessutom att de som använder både e-cigaretter och vanliga cigaretter rapporterar fler symtom från luftvägarna än de som bara fortsätter att röka vanliga cigaretter.

– I studier på cellkulturer har vi exponerat lungceller för e-cigarettånga och mätt effekter på cellfunktionen. Då såg vi bland annat DNA-skador och försämrad funktion på cellerna. E-cigaretter ger alltså påverkan på cellnivå. Vi analyserade också e-cigarettångan i samarbete med FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) som visade att e-cigarettaerosolen innehåller ämnen som är både cancerframkallande och ger ökad inflammation.

– Nu har vi en pågående studie på Kliniskt forskningscentrum Norr här på Danderyds sjukhus, berättar Magnus Lundbäck, där vi tittar på e-cigarettbruk och proppbildning samt mikrocirkulation. Den kommer att kunna påvisa om e-cigaretter ger effekter på de allra minsta blodkärlen i kroppen och om man kan få en ökad risk för bildning av blodproppar. Vi har också pågående studier i Umeå där vi tittar på kärlfunktion och effekter på luftvägar med hjälp av bronkoskopi.

Källa: Danderyds Sjukhus