Arkiv | Pomi-T

Vävnadsprov får skonsammare alternativ

Vävnadsprov eller biopsier är ett vanligt sätt att gå vidare i en prostatacancerutredning efter PSA-prov och efter att läkaren har manuellt känt på prostatan via ändtarmen. Men biopsier har sina nackdelar. Ett vanligt sätt att ta biopsi är att gå igenom tarmväggen...

Prostatacancer – PSA återfall

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, ca 10 000 män diagnostiseras varje år. Utgången av en prostatacancerdiagnos är betydligt gynsammare idag än för bara 30 år sedan. Dödligheten i prostatacancer har minskat till en tredjedel idag jämfört med vad...